LSK-Machine Oy
Pyhällöntie 6
21430 Yliskulma

Tel: +358 2 48 99 700
Email: 
lsk@lsk-machine.fi

VAT nr: FI07249431

Verkställande direktör
Risto Heikkilä, risto.heikkila@lsk-machine.fi

Administration och ekonomi
Sinikka Heikkilä, sinikka.heikkila@lsk-machine.fi

Montering
Reijo Heikkilä,  reijo.heikkila@lsk-machine.fi

Maskinbearbetning
Reima Heikkilä, reima.heikkila@lsk-machine.fi

Försäljningsingenjör
Juha Toivonen,  juha.toivonen@lsk-machine.fi

Exportchef, projektingenjör
Sergei Markozov,  sergei.markozov@lsk-machine.fi

Representant i St. Petersburg, Ryssland
Igor Khorisko, his@peterlink.ru