Plåtbockningsmaskin HK Minivar

Denna maskin har automatisk vinkelinställning för nio positioner, men inget anslag eller bord.
Manuellt och automatiskt läge.

Tekniska specifikationer:

Plåtlängd 2 000 – 12 000 mm
Plåttjocklek (EN10130) 0,4 – 4,0 mm
Bockningsvinkel 0 – 135°
Överprisman rörelse 0 – 140 mm
Arbetshöjd 1 000 mm
Bockningshastighet (begränsad) 40° / s
Hydrauliskt tryck 180 bar
  • Automatiska och manuella lägen
  • Profilinformation anges med antal steg och vinkel
  • I manuellt läge kan övre verktyget och böjprismat styras med joysticks på panelen
  • Serviceläge

  • Nödstoppsbrytare
  • Nödstoppskabel längs maskinen
  • Driftspärrsbrytare
  • Skyddsstaket

Automatisk eller manuell sax.
Rullskydd för skurna band:

Rullformningsenhet: