Avlindningshaspel HSP

Avlindningshaspeln HSP är avsedd för avlindning av upp till 3,0 mm tjocka ark från coilen.

  •     Stabil stålstomme.
  •     Kraftöverföringen sker med rullkedja från elmotorn till coilaxeln.
  •     En hydraulenhet inuti maskinen driver coilbladen.
  •     Den elektrohydrauliska avlindningshaspeln följer matningshastigheten automatiskt.
  •     Avlindningshaspeln kan också användas manuellt.
  •     Maskinen har ett elskåp med fjärrkontroll.

Tekniska specifikationer:

Coilbredd 1 300 / 1 500 mm
Arktjocklek (EN10130) 0,4 – 3,0 mm
Coilvikt 5 000 – 15 000 kg
Inre coildiameter 508 – 610 mm
Avlindningshastighet (standard) 0 – 40 m/min
  • Nödstoppsbrytare
  • Coilpress

Föruträtningsenhet (EN10130-tjocklek från 1,6 till 3,0 mm)

Coilvagn LTV.

Arkcoilsen byts ut med hjälp av en coilvagn. Coilvagnen drivs av en hydraulisk motor. Lyftning och sänkning sker med två hydrauliska cylindrar.

Automatstation för coilvagnar